1.560.000.000
1.560.000.000
1.570.000.000
470.000.000
730.000.000

Trọng tải: 3,495 Tấn

Dung tích: 2.999 cc

730.000.000

Trọng tải: 3,495 Tấn

Dung tích: 2.999 cc

800.000.000

Trọng tải: 5,4 Tấn

Dung tích: 5.2 cc

490.000.000

Trọng tải: 1 Tấn & 2,4 Tấn Tùy chọn

Dung tích: 2.999 cc

490.000.000

Trọng tải: 1 Tấn & 2,3 Tấn Tùy chọn

Dung tích: 2.999 cc

540.000.000

Trọng tải: 1,9 Tấn & 2,8 Tấn Tùy chọn

Dung tích: 2,999 cc

540.000.000

Trọng tải: 1,9 Tấn & 2,7 Tấn Tùy chọn

Dung tích: 2.999 cc

Hỗ trợ online

Zalo: 0962.264.532