XE TẢI HẠNG NHẸ Q-SERIES

490.000.000

Trọng tải: 1 Tấn & 2,3 Tấn Tùy chọn

Dung tích: 2.999 cc

490.000.000

Trọng tải: 1 Tấn & 2,4 Tấn Tùy chọn

Dung tích: 2.999 cc

540.000.000

Trọng tải: 1,9 Tấn & 2,7 Tấn Tùy chọn

Dung tích: 2.999 cc

540.000.000

Trọng tải: 1,9 Tấn & 2,8 Tấn Tùy chọn

Dung tích: 2,999 cc

XE TẢI HẠNG TRUNG N-SERIES

730.000.000

Trọng tải: 3,495 Tấn

Dung tích: 2.999 cc

730.000.000

Trọng tải: 3,495 Tấn

Dung tích: 2.999 cc

800.000.000

Trọng tải: 5,4 Tấn

Dung tích: 5.2 cc

540.000.000

Trọng tải: 1,9 Tấn & 2,8 Tấn Tùy chọn

Dung tích: 2,999 cc

XE TẢI HẠNG NẶNG F-SERIES

1.570.000.000
540.000.000

Trọng tải: 1,9 Tấn & 2,8 Tấn Tùy chọn

Dung tích: 2,999 cc

XE CHUYÊN DỤNG ISUZU

800.000.000

Trọng tải: 5,4 Tấn

Dung tích: 5.2 cc

540.000.000

Trọng tải: 1,9 Tấn & 2,8 Tấn Tùy chọn

Dung tích: 2,999 cc

XE ĐẦU KÉO ISUZU

800.000.000

Trọng tải: 5,4 Tấn

Dung tích: 5.2 cc

540.000.000

Trọng tải: 1,9 Tấn & 2,8 Tấn Tùy chọn

Dung tích: 2,999 cc